Vi har försett Sverige med motorfordon sedan 1991

Ockelbo

Ockelbo

Byggda för att till 100% hitta rätt känsla.

Ockelbo Aluminiumbåtars främsta fokus är att bygga säkra, tillförlitliga båtar som verkligen tål att användas. De ska vara flexibla nog för att kunna möta alla förhållanden –oavsett om du har för avsikt att söka lugnet i naturen eller äventyret bland vågorna. Ockelbo Aluminiumbåtar är för både drömmare och realister. För i Ockelbos värld råder inget motsatsförhållande – Hos dem går alltid känsla och förnuft hand i hand.